Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2013

inanx
6666 178b 500
Reposted bymorgensterntrontheGeekeve811
inanx
6412 491d 500
inanx
6408 23be 500
Reposted byhansedzonymorgenstern
inanx
6402 dc22 500
(click to enlarge!)
Reposted byrexnoctu rexnoctu
inanx
6339 0285 500
inanx
6327 6c29 500
inanx
6314 d182 500
inanx
2922 22d0
Reposted fromkochamczolgi kochamczolgi viaacid acid
inanx
2065 a719
wypieprz zaiste.
Reposted fromZircon Zircon viapl pl
inanx

February 28 2013

inanx

http://www.fronda.pl/a/terlikowski-nie-ma-sie-czym-chwalic-czyli-rodzice-szczyca-sie-wychowawcza-porazka,26534.html

 Straszenie ludzi piekłem chyba na mnie już nie działa. Ja tam mam, zdaje się, mnóstwo znajomych.

February 27 2013

inanx
1729 3b17 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
inanx
0546 c71d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
inanx
Telenowela Brazylijska w wykonaniu PiSlamu:

1. marzec 2012: (Rzeczpospolita) "Zaczynają się spekulacje o nominacje premiera z PiSu po złożeniu przez niego wniosku o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska."

2. sierpień 2012: (Hofman) "Jeszcze w pażdzierniku PiS złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności"

3. wrzesień2012: (Błaszczak): "konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska odbędzie się w okolicy piątej rocznicy jego powołania, czyli w połowie listopada."

4. październik 2012: (Kaczyński): "Profesor Piotr Gliński jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera po złożeniu przez nas konstruktywnego wotum nieufności"

5. październik 2012: (Kaczyński) "Jeżeli nawet za pierwszym razem się nie uda (odwołać rząd Tuska), to my jako duża partia możemy zgłaszać ten wniosek o wotum nieufności raz za razem"

6. listopad 2012: (Kaczyński): "Jeśli chodzi o wniosek, to po Nowym Roku. Miał być na 5-lecie rządu, ale bieg wydarzeń jest taki, że to byłoby w tej chwili niedobre"

7. listopad 2012: (Kaczyński) SZKIC WNIOSKU ZROBIONY!!! "Podsumowanie będzie we wniosku o wotum nieufności, którego szkic właśnie skończyłem pisać."

8. listopad 2012: (Kaczyński) "Opisywanie tych złych rządów jest w jakiejś mierze stratą czasu, ale trzeba to będzie zrobić w styczniu, gdy złożymy wniosek o konstruktywne wotum nieufności."

9. listopad 2012: (Błaszczak) JEST WOTUM NIEUFNOŚCI!!!! "wybór Janusza Piechocińskiego na prezesa PSL to wotum nieufności dla rządu" :)))

10. grudzień 2012: (Błaszczak) "PiS złoży w styczniu wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska."

11. grudzień 2012: (pis.org.pl): " Już na początku roku wniosek o konstruktywne wotum nieufności z prof. Piotrem Glińskim jako kandydatem na premiera rządu technicznego"

12. grudzień 2012: (Brudziński) Będziemy ponawiać taki wniosek (o konstruktywne wotum nieufności-PAP) aż do skutku

13. 2 styczeń 2013: (Hofman) âWniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska jest już gotowy, będzie złożony w drugiej połowie stycznia .Przez okres świąteczny prezes Jarosław Kaczyński dopracował go dość mocno

14. TERAZ: (Hofman) Dlatego wniosek złożymy do końca miesiąca, tak aby był głosowany w środku lutego

15. TERAZ: (Według innych rozmówców PAP z władz PiS) partia chce uniknąć tego, aby wniosek był głosowany na posiedzeniu Sejmu 6-8 lutego, dlatego rozważa zgłoszenie go w pierwszych dniach lutego

17. Luty 2013: (Hofman): Prezes PiS już dopracował wniosek i będzie złożony jeszcze za naszego życia I ta banda nieudaczników chce rządzić moimi pieniędzmi! Niedoczekanie Wasze!!!
— Znalezione na Onecie. Autor: RolI
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
inanx
5062 8498 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
inanx
pogubiłem się.. to jest pytanie, czy nie? xD

February 26 2013

inanx
8257 3c9f
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viasucznik sucznik

February 25 2013

inanx
3731 ffb8 500
Reposted fromivkn ivkn
inanx
Reposted frompl pl viadzwiedz dzwiedz
inanx
8088 be45 500
Reposted fromivkn ivkn viadzwiedz dzwiedz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl